Servicii

SEKU®ECO – Protect & Guard | PRO-fesionalism şi PRO-mptitudine

SEKU®itate fizică (permanentă şi/sau temporară în toate domeniile de activitate și pentru orice categorie de obiective: industrial, comercial, logistic, expozițional, bancar, militar, instituțional, agricol , acces persoane, dispecerat ) :

 • Securitate fizică pentru obiective → agenți de securitate
 • Securitate fizică înarmată → agenți avizați port-armă
 • Securitate prin CONTROL™ → agenți terți (supra-control, dublu-control, control-încrucișat, suport-control)
 • Securitate la acces → agenți control acces, recepție
 • Transport valori și depozitare → agenți avizați port-armă, autoblindate
 • Însoțire transporturi speciale → agenți avizați armați sau neînarmați
 • Protecție, Gardă de corp, Escortă → individuală și pentru grupuri / echipe
 • Pază umană (și canină) pentru evenimente sportive
 • Protecție acoperită

SEKU®itate tehnică (consultanță, suport, servicii tehnice de evaluare a dispozitivelor de securitate, proiectarea și instalarea de sisteme anti-efracție, sisteme de securitate, dispozitive acces auto)

 • Elaborarea de metode și proceduri de securitate generale și specifice prin analiza gradului de risc
 • Auditarea externă a procedurilor și sistemelor de securitate și pază actuale a beneficiarilor
 • Evaluare de risc la protecția fizică – conform noilor norme europene în vigoare
 • Consultanță și suport tehnic de specialitate în securitate, întocmire Plan de pază
 • Monitorizare & dispecerizare 7 / 7 @ 24/24
 • Intervenție rapidă pentru toate tipurile de obiective
 • Servicii tehnice de proiectare și instalare de sisteme anti-efracție, de securitate, acces auto
 • Mentenanța sistemelor de securitate și anti-efracție
 • Mentenanța tehnică a accesului (auto și uman)
 • Service tehnic și intervenție rapidă la sistemele de securitate

SEKU®itate virtuală

 • protecția datelor, securitate cibernetică, mentenanța serverelor, e-mail-protection

SEKU®itate conexă 

 • Protecția și securitatea muncii (auditare, implementare, capacitare, control, suport)
 • Protecția și securitatea la incendiu (avizare, implementare, gestionare, mentenanță, suport)

Prezentare servicii de pază

SEKU®ECO – Protect & Guard vine în întâmpinarea nevoilor clienților prin furnizarea unui set de servicii integrate de securitate, care se adresează celor mai diverse categorii de beneficiari. Pentru prevenirea și diminuarea eventualelor pagube privind bunurile şi valorile dvs. sau ale societăţii, firma noastră vă oferă următoarea gamă de servicii:

Securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru toate tipurile de locații:

Paza, supravegherea şi controlul cu agenți de securitate se execută cu agenți instruiți special (fizic, teoretic, psihic) avizați și calificați, după specificul fiecărui obiectiv în parte. Echipamentul agenților de securitate este specific firmei noastre, cu emblema şi inscripţiile legislaţiei în vigoare, aplicate la vedere, pentru identificare. Ținută se schimbă periodic, în funcție de anotimp și uzură. În urma discuțiilor purtate cu beneficiarii propunem soluțiile optime de securitate, adaptate ideal la situațiile solicitate. ( Dotare suplimentară pentru agenţii de securitate: maşini de intervenţie, mașini de transport; staţii de emisie-recepţie; baston, tomfă sau electroşoc; spray iritant – lacrimogen; câini de pază – unde situaţia o impune) .

Pază și securitate prin control 

Supunem atenţiei un serviciu nou şi suplimentar, cu scopul de a obţine o securitate optimă, prin „Securitate prin control”. Acest serviciu se poate implementa sub mai multe forme, astfel, la cererea beneficiarului se pot organiza controale planificate, ocazionale, ordonate sau inopinante prin echipaj/patrulă externă dispozitivului de pază. „Securitate prin control” se realizează prin: dublu-control, supra-control, control încrucişat, suport-control.

Protecția persoanelor prin servicii de gardă de corp și escortă

Pentru că acest tip de serviciu este destinat persoanelor cu funcţii deosebite sau celor care sunt obişnuiţi cu tratament preferenţial, este strict necesar ca personalul ce lucrează în această ramură de servicii oferite trebuie să îndeplinească cerinţe speciale, adaptate pretenţiilor fiecărui client. Oferta companiei cuprinde: echipaj mobil de escortă şi tratament V.I.P. personal specializat şi avizat pentru apărarea integrităţii persoanei, legătura permanentă cu dispeceratul general;

Transport valori și depozitarea temporară a acestora la obiectivele monitorizate

Un serviciu destinat cu preponderenţă domeniului financiar, transportul de valori cu maşini blindate se realizează cu autospeciale avizate de organele de poliţie, însoţite de agenţi de intervenţie avizaţi conform Legii nr. 333 din 2003, HG 301/2012, calificaţi, antrenaţi şi dotaţi  corespunzător misiunii. Bazându-ne pe echipe de profesionişti dispuşi în zone strategice din oraş şi împrejurimi, maşinile ce transportă valori ajung la destinaţii după un traseu parcurs fără probleme. În orice moment agenţii de pază din maşina blindată pot comunica în timp real cu Dispeceratul General şi pot transmite orice neregulă observată, asigurându-se astfel atât siguranţa încărcăturii, cât şi a persoanelor însoţitoare. Echipa asigurată de companie pentru realizarea transportului este dublată în permanenţă de maşinile de intervenţie de pe traseu şi de Dispeceratul General, angajaţii din acestea fiind gata să intervină pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă.

Monitorizare şi intervenţie rapidă

Prin acest serviciu sunt vizualizate, într-o manieră facilă şi discretă, persoanele care armează şi dezarmează sistemul de alarmă, orele la care s-a efectuat armarea şi dezarmarea, alarmarea la efracţie, alarmarea la hold-up, lipsa de tensiune în reţea, posibilitatea unui sabotaj de sistem şi alarmarea la incendiu. Pentru toate acestea este necesar sa fie montat un sistem complex de detecţie. Sistemul electronic de monitorizare este de fapt o reţea de emiţători (individualizaţi pentru fiecare beneficiar în parte), ce transmite în mod permanent datele captate, către receptorul specializat din centrul de monitorizare.  Informaţiile din sistem sunt valorificate pentru dirijarea echipei de intervenţie în zona producerii unor evenimente. În momentul producerii unui eveniment (efracţie, incendiu, situaţie de urgenţă, probleme tehnice), unitatea de comunicaţie montată la beneficiar va transmite instantaneu informaţia codificată dispeceratului, acesta acţionând în conformitate cu procedurile stabilite. Serviciul de „Monitorizare şi Intervenţie Rapidă”  include următoarele componente:

 • monitorizarea sistemului de alarmă–evidenţiere persoane, control cronologic, vizualizare alarme;
 • intervenţie la efracţie şi intervenţie la hold-up;
 • staţionare la obiectivele protejate, în cazul în care sunt evenimente deosebite;
 • verificări periodice pe timp de noapte;

Service Tehnic

Obiectivul politicii în domeniul calităţii include întreţinerea şi buna funcţionare a sistemelor de securitate prin intermediul cărora se efectuează activităţile de monitorizare. Fiind o companie ce mizează pe calitate şi performanţă, profesionalism şi responsabilitate, oferim acest tip de serviciu întrucât dorim tot ce este mai bun pentru clienţii noştri din momentul în care intrăm în contact cu ei şi până la expirarea contractelor. La ora actuală tehnologia este un domeniu în care noutăţile apar permanent, iar pentru a putea asigura clienţilor noştri cele mai performante sisteme suntem mereu dispuşi să actualizăm cunoştintele din departamentul „Service tehnic” pentru ca toate impedimentele ce pot apărea în exploatarea sistemelor să fie rezolvate în cel mai scurt timp posibil, fără probleme ulterioare pentru beneficiar. Service-ul tehnic poate fi acordat atât în perioada de garanţie a sistemelor care generează iregularităţi de funcţionare (doar cu acordul furnizorului echipamentelor respective, în caz contrar remedierile trebuie efectuate de către personalul abilitat al acestuia), cât şi în perioada de post-garanţie.


Consultanţă

Pentru că știm cât de important este să oferim servicii personalizate pentru fiecare client în parte şi mai ales pentru că suntem aici pentru a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de securitate şi pază, serviciul de „Consultanţă” vine în întâmpinarea celor care trimit Cereri de Ofertă, respectiv celor care compun Caiete de Sarcini. Consultanța este valabilă pentru toate serviciile pe care le oferim. O parte dintre avantajele oferite sunt:

 • analizarea profesională a obiectivului indicat, din punct de vedere al protecției necesare;
 • oferirea de soluții optime în vederea alcătuirii unei cereri de ofertă, în funcție de obiectiv;
 • posibilitatea de a genera Caiete de Sarcini şi/sau Cereri de Ofertă care să includă toate elementele necesare în vederea unei corecte selectări a ofertelor de servicii;
 • analizarea ofertelor de servicii în cunoștință de cauză şi nu doar după indicii prezentați de către ofertanți;
 • posibilitatea de a compara ofertele de nivel apropiat.

Proiectare plan de pază

Paza cea mai eficientă se poate realiza în situația în care beneficiarul are un plan de pază corect şi bine organizat, în concordanţă cu prevederile legale. Compania oferă clienților posibilitatea de a realiza astfel de planuri, ajungând astfel la cel mai potrivit raport cost/eficienţă. Avantajele pe care le obţin clienţii ce utilizează acest serviciu sunt:

 • analiza corectă a stării de securizare a obiectivului avut în vedere;
 • schiţarea principalelor teme ale proiectului de pază specializat;
 • propunerea şi realizarea unui model de plan de pază conform cerinţelor;
 • individualizarea acestui model în funcţie de specificul obiectivului.